درس های سامانه

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آموزه‌های تربیتی سوره حجرات

کمال دین اسلام، سبب شده است تا در زمینه ی تنظیم روابط فردی میان انسان ها در جامعه، احکام و مقرراتی مترقی داشته باشد. پیامبر اسلام بعنوان یک مربی بزرگ، بر مبنای این آموزه های تربیتی، جامعه نبوی را تشکیل داد.سوره حجرات، یکی از سوره هایی است که به تشکیل این جامعه کمک نمود و هم اکنون نیز می توان از آن در جهت ایجاد جامعه اسلامی مدد گرفت. در این درس، حجت السلام و المسلمین قرائتی، با بیانی زیبا، آموزه های اساسی این سوره را تبیین نموده است.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آشنایی با تاریخ ائمه بقیع (ع)

شیعه بودن، دوستدار امامان معصوم بودن است و این دوست داشتن، در الگو قرار دادن زندگی آن ها نمود پیدا می کند. بدین سبب، مقتضای شیعه بودن، آگاهی کامل از زندگی کسانی است که آن ها را مولای خود و هدایت کننده زندگی خود قرار داده ایم. تاریخ زندگی امامان معصوم، تاریخ یک اندیشه و آرمان یا واقعیت نیست، بلکه تاریخ عینیت یافتن حقیقت، آرمان و اخلاق و انسانیت در واقعیت است. مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان با ارائه این درس، به دنبال برداشتن گامی کوچک برای شناخت این تاریخ مقدس است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

سبک حکومت و زندگی خلفا

در قران، از کشته شدن پیامبران توسط قوم یهود، سخن به میان رفته است. اگرچه ظاهرا آخرین پیامبر خدا توسط قومش کشته نشد،ولیکن قوم او با چشم پوشی از ولایت و طرح خلافت، باطنا او را کشتند. این واقعه، سرنوشت مسلمانان و تاریخ بشریت را تغییر داد و تحقق وضعیت مطلوب را به تأخیر انداخت. تقابل خلافت و امامت، تقابل دو سیاستمدار یا جریان سیاسی با یکدیگر نیست، بلکه تقابل دو اندیشه سیاسی با یکدیگر است؛ اندیشه ای که سیاست را در خدمت دین ،آرمان ها و مردم قرار می دهد و اندیشه ای که بر تقلب و فریب مردم استوار است و دین را ابزاری برای توجیه تغلب خود قرار می دهد. در این درس، تاریخ خلافت، از منظر پیوستگی سبک زندگی و سبک سیاست ورزی شان، مورد بازخوانی قرار گرفته است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

بازخوانی وصیت امام خمینی(ره)

هر مسلمانی از ماجرای قرطاس و قلم و دوات خواستن پیامبر عزیز اسلام در آخرین لحظات زندگی شان، خبر دارد. چنین چیزی بنابر حکمت خداوند رخ نداد و شیعیان همواره حسرت آن را می خورند، زیرا نبود آن را عامل تفرقه میان مسلمانان جهان می دانند. در کنار این اتفاق بد، اتفاق خوب این است که وصیت نامه امام بزرگوارمان در دسترس است. این وصیت نامه، راه را بر دودستگی میان شیعیان انقلابی می بندد و به پیشبرد اسلام ناب محمدی کمک می کند.در این درس، استاد رحیم پور ازغدی این ارث ارزشمند امام را به مثابه ارثی وحدت آفرین، در سه جلسه مورد تبیین قرار می دهد.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

امام روح الله و آمریکا

نشانه نبوغ، درک چیزی زودتر از دیگران است. نشانه فرهمندی و داشتن روحی بزرگ، تأثیر گذاری زیاد و قدرت تحول دیگران است. نشانه سیاست مداری، اراده و عمل سیاسی برای تغییر سرنوشت دیگران است. زمانی که این سه خصیصه در یک جا جمع می شوند، روح الله، پا بر روی زمین می گذارد و این چنین، یک قهرمان زاده می شود. امام خمینی، یکی از این قهرمانان بزرگ بود که بسیار زودتر از دیگران، به ذات آمریکا به عنوان شیطان بزرگ پی برد، با تکیه بر روح بزرگ خود، آمریکاستیزی را به یک مطالبه و گفتمان ملی و جهانی تبدیل کرد و در نهایت، سکان انقلابی علیه نظام سلطه جهانی، به رهبری آمریکا، را بر عهده گرفت. این درس، بازگوکننده مبارزه یک انسان و ملت با یک ابرقدرت است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

مروری بر عملکرد دولت پهلوی

گاهی مابین شعار ها و ادعاهای یک حکومت با واقعیت ،فاصله وجود دارد و این فاصله امری طبیعی است، اما گاهی این فاصله، به شکاف و گسست تبدیل می شود. در چنین مواقعی، وجود فضایی باز و نگاه انتقادی به عملکرد حکومت ها سبب می شود تا دروغ حاکمان برملا شود. درس«مروری بر عملکرد دولت پهلوی»، برملاکننده یک دروغ بزرگ است. این دروغ، ادعای میهن دوستی حکومت پهلوی است. این دروغ، ادعای وجود ارتشی در خدمت منافع ملی کشور است. این دروغ، ادعای وجود سازمان اطلاعاتی است که به دنبال تأمین امنیت فردی و اجتماعی شهروندان است. این ادعاها، دروغ بودند، زیرا حکومت پهلوی، حکومتی وابسته و ارتش و ساواک، ارتشی در خدمت رژیم و نه مردم بودند.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید