درس های سامانه

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آشنایی با اندیشه اسلامی2 -اول

قران، مسلمانان را به تدبر و تأمل در وحی الهی فرامی خواند. حاصل این تدبرها و تأملات، رسیدن به تصویری روشن از چیستی هستی، انسان، معرفت، جامعه و غایت نهایی هر یک از این هاست. اندیشه اسلامی، بحثی در باب این مبانی پنج گانه و موضوعات مرتبط با این محورها و استخراج اصول و اهداف مورد نیاز برای چگونه زیستن و چگونه مردن از این محورهاست.در درس اندیشه اسلامی 2، ادامه موضوعاتی که در درس اندیشه اسلامی 1 بدان پرداخته شد، آمده است.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آشنائی با اندیشه اسلامی2-دوم

قران، مسلمانان را به تدبر و تأمل در وحی الهی فرامی خواند. حاصل این تدبرها و تأملات، رسیدن به تصویری روشن از چیستی هستی، انسان، معرفت، جامعه و غایت نهایی هر یک از این هاست. اندیشه اسلامی، بحثی در باب این مبانی پنج گانه و موضوعات مرتبط با این محورها و استخراج اصول و اهداف مورد نیاز برای چگونه زیستن و چگونه مردن از این محورهاست.در درس اندیشه اسلامی 2، ادامه موضوعاتی که در درس اندیشه اسلامی 1 بدان پرداخته شد، آمده است

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

معاد شناسی و مرگ آگاهی - در زندگی

هیچ چیز همچون مرگ، زندگی بخش نیست!. شاید در نگاه نخست، با شنیدن این جمله، تعجب کنیم، ولیکن این حقیقتی است که همواره توسط اندیشمندانی در زمان ها و تمدن های مختلف مورد اشاره واقع شده است. بودا، زمانی بیدار شد که با مرگ مواجه شد و متوجه بی ثباتی جهان شد. انديشه مرگ، نيرويي است که ما را از روزمرگی خارج می کند و موجب آزادی و معناداري زندگي می شود. اشاره به این نیروی زندگی بخش، در قران و به خصوص در نهج البلاغه، با تفصیل بیش تری مورد اشاره قرار گرفته است.در درس حاضر، حجت السلام و المسلمین، به مرگ آگاهی و فواید آن اشاره می کند.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

معاد شناسی و مرگ آگاهی-در برزخ

هیچ چیز همچون مرگ، زندگی بخش نیست!. شاید در نگاه نخست، با شنیدن این جمله، تعجب کنیم، ولیکن این حقیقتی است که همواره توسط اندیشمندانی در زمان ها و تمدن های مختلف مورد اشاره واقع شده است. بودا، زمانی بیدار شد که با مرگ مواجه شد و متوجه بی ثباتی جهان شد. انديشه مرگ، نيرويي است که ما را از روزمرگی خارج می کند و موجب آزادی و معناداري زندگي می شود. اشاره به این نیروی زندگی بخش، در قران و به خصوص در نهج البلاغه، با تفصیل بیش تری مورد اشاره قرار گرفته است.در درس حاضر، حجت السلام و المسلمین، به مرگ آگاهی و فواید آن اشاره می کند.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

کتاب اندیشه1(آیت الله سبحانی)- بخش دوم

اندیشه ها، جوانه هایی هستند که از بطن جهان بینی سربرمی آورند. اندیشه ی اسلامی نیز، همان جوانه ای است که با ظهور کلام و فلسفه ی اسلامی، در ابتدای ظهور اسلام، از درون جهان بینی اسلامی سربرآورد. این اندیشه، که حاصل تدبر و تأمل انسان ها در قران است ، به موضوعات و مسائل مختلف معرفتی انسان مسلمان در هر عصری پاسخ می گوید. اندیشه اسلامی، با تکیه بر بینشی ژرف از چیستی خدا، انسان، معرفت، جامعه و غایت انسان، جامعه و جهان، اصولی راهنمای عمل و زندگی را برای چنین انسانی فراهم می نماید. در این درس، به این نیاز انسان مسلمان، پاسخ داده شده است.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

کتاب اندیشه1(آیت الله سبحانی)-بخش اول

اندیشه ها، جوانه هایی هستند که از بطن جهان بینی سربرمی آورند. اندیشه ی اسلامی نیز، همان جوانه ای است که با ظهور کلام و فلسفه ی اسلامی، در ابتدای ظهور اسلام، از درون جهان بینی اسلامی سربرآورد. این اندیشه، که حاصل تدبر و تأمل انسان ها در قران است ، به موضوعات و مسائل مختلف معرفتی انسان مسلمان در هر عصری پاسخ می گوید. اندیشه اسلامی، با تکیه بر بینشی ژرف از چیستی خدا، انسان، معرفت، جامعه و غایت انسان، جامعه و جهان، اصولی راهنمای عمل و زندگی را برای چنین انسانی فراهم می نماید. در این درس، به این نیاز انسان مسلمان، پاسخ داده شده است.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید