درس های سامانه

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی و برنامه عمل

امروزه عبارت اقتصاد مقاومتی در بورس واژگان اقتصادی کشور است که نمی توان نسبت به تنویراذهان دانشگاهیان در این زمینه اقدامی ننمود. درسنامه "تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی و برنامه عمل" درصدد است تا ضمن بررسی و تشریح این نظریه؛ اهداف، ضرورت ها و سیاست های آن را تبیین نماید. بی شک دانستن پیامدهای تحریم در اقتصاد جاری جامعه و تجربه سایر کشور های جهان در شرایط مشابه می تواند برهانی دقیق برای ضرورت ارائه این نظریه در شرایط فعلی برای رسیدن به چشم انداز متعالی نظام جمهوری اسلامی شود.

بررسی درس
هنر و رسانه

سواد رسانه ای

دوره‌ی آموزشی «سواد رسانه‌ای» با رویکردی کاملاً کاربردی، کارگاهی، ساده و همه فهم تلاش می‌کند تا چارچوبی را برای آموزش الفبای سواد رسانه‌ای برای جوانان، دانش آموزان و سایر علاقه مندان فراهم کند در این مجموعه‌ی آموزشی دکتر سید بشیر حسینی تلاش دارد تا به شیوه‌ی جذاب سرگرم آموزی ماهیت و کنه‌ی رسانه‌ها را آشکار کند مدرس در این دوره‌ی آموزشی به تشریح جمله‌ی معروف رسانه پیام است می‌پردازد

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید