درس های سامانه

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

روزهای آزادی

شعار مرگ بر آمریکا، صرفا یک شعار نیست. این شعار، تنها سخن دل انسان انقلابی نیست، بلکه سخن هر انسان دین دار یا آزاده ای است که مخالف وحشی گری و سلطه جویی است.تفاوت انسان های انقلابی با سایر انسان ها در این است که شجاعانه، سخن دل را به زبان می آورند. از سوی دیگر، این سخن را نه تنها می تو.ان از دل دین و اخلاق، بلکه از دل تاریخ نیز به وضوح شنید. بنابراین، آمریکاستیزی جمهوری اسلامی ایران، تنها یک آرمان نیست، بلکه ریشه در واقعیت های تاریخی دارد و می توان آن را به مثابه امری تجربی مورد فهم قرار داد. در این درس، نقش آمریکا در جنگ و کودتا، ایجاد گروه های تروریستی، دشمنی و سرکوب کشورهای آزادی خواه به بهانه هایی واهی همچون حقوق بشر، صلح و رونق اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

چگونه نماز خوب بخوانیم؟

قران کریم، فلسفه خلقت انسان را پرستش و بندگی خداوند دانسته و بدین سبب، انسان مؤمن،مهم ترین وظیفه خود را نماز خواندن می داند. از آنجاکه چنین انسانی، تحقق هویت خویش را، در به درستی انجام دادن کار خویش می داند، خواندن نمازی خوب و با حضور قلب، مهم ترین دغدغه او می باشد. در این درس، استاد علیرضا پناهیان، به ما در انجام این کار مهم کمک می نماید.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

انسان 250 ساله

انسان ها به دنیا می آیند و می میرند، ولیکن حقیقت، همواره زنده است و در هر عصری، به دنبال کالبدی برای ظهور خود می باشد. تاریخ امامان معصوم، تاریخ لطف خدا و از حجاب درآمدن حقیقت تا به حجاب رفتن آن و استمرار آرمان های بشری تا انقطاع آن، در طول ۲۵۰ سال است. مقام معظم رهبری، در کتاب انسان ۲۵۰ ساله، به این حقیقت عمیق اشاره می کنند و بر مبنای آن تفسیری از انسان شیعی و انقلالی به مثابه استمرار دهنده آرمان های الهی ارائه می دهند.

بررسی درس
مهارت های عمومی

مهارت مخاطب شناسی

برقراری ارتباط با مخاطب از دیرباز مد نظر گروه‎ها‎ی سیاسی و تجاری بوده است، ولیکن این امر، امروزه به یک تخصص تبدیل شده است. استاد آذربایجانی در این درس، فارغ از نگاه منفعت طلبانه کسانی که متوجه این تخصص هستند و با رویکردی فرهنگی ، ما را درک دیگران توانا می سازد

بررسی درس
مهارت های عمومی

مدیریت زمان در زندگی

امام علی (ع)، فرصت ها را مانند ابری می داند که از افق زندگی هر انسانی می‌گذرد و او بایستی، از این فرصت ها، به بهترین شیوه ممکن استفاده نماید. مدیریت زمان، مدیریت زندگی و سرنوشت خویش است؛ مدیریت نفس هایی است که یکبار می آیند و می روند و ما را آن چیزی می کند که هستیم و می خواهیم بشویم.در این درس،استاد ایران دوست، بدون ورود به مباحث فلسفی پیچیده در باب زمان،با ارائه راهکارهایی ساده به ما در مدیریت مهم ترین سرمایه زندگی مان کمک می نماید.

بررسی درس
مهارت های عمومی

مولفه های تربیتی خانواده موفق

در این درس دکتر امیرحسین بانکی‌پور و دکتر عبدالرضا کردی در 6 جلسه به عناصر تربیتی خانواده موفق می‌پردازند خانواده از جایگاه ویژه و پراهمیتی برخوردار است که با توجه به این جایگاه ویژه، درس "آشنایی با مولفه های خانواده موفق" به مباحثی از جمله: عناصر اصلی در تعریف خانواده و عوامل تقویت و تحکیم آن، عوامل تقویت و تحکیم خانواده، مدیریت روابط محرم و نامحرم و معیارهای انتخاب همسر می‌پردازد.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید