درس های سامانه

بررسی درس
مهارت های عمومی

مسائل اقتصادی و تربیتی در خانواده

در این درس دکتر ابراهیم رزاقی و دکتر علی قائمی در 6 جلسه به موضوع اقتصاد خانواده می‌پردازند درس "آشنایی با مسائل اقتصادی و تربیتی خانواده" همانطور که از نام این درس پیداست به مدیریت اقتصادی و تعریف و اهداف تربیت می پردازد و سعی دارد به اصلاح الگوی مصرف خانواده و تربیت فرزندانی صالح به خانواده‌ها کمک نماید.

بررسی درس
مهارت های عمومی

مهارتهای سازگاری و رفتاری‌درخانواده

یکی از اصلی ترین و نخستین نیازهای بشر، میل به آسودگی و آرامش خاطر است. خداوند در قران کریم، زن را مایه آرامش خاطر مرد دانسته است. بنابراین تشکیل خانواده را می توان نخستین گام هر مردی برای رسیدن به احساس امنیت درونی دانست. اما صرف تشکیل خانواده برای رسیدن به آرزو، کفایت نمی کند و تحقق آن، در گرو تحقق خانواده موفق است. بنیان نهادن چنین خانواده ای نیز منوط به آموختن مهارت هایی است که به روابط زناشویی، نظم مطلوب را می دهند. در این درس، سعی شده است با بیانی قابل فهم برای همگان، چنین مهارت هایی آموزش داده شوند.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

نسبیت یا ثبات در اخلاق

در هر عصری که مراودات میان تمدن ها و فرهنگ های مختلف فراهم می آید، بحث نسبیت اخلاق سربرمی آورد؛ چنانکه در عصر باستان، اندیشه سوفیستی حاصل ارتباط یونانیان با سایر ملل بود. امروزه با انقلاب ارتباطات و دسترسی همگانی به اینترنت، خطر نسبیت اخلاقی بسیار بیش تر احساس می شود. نسبیت اخلاقی، به این معنا است که هیچ یک از ارزش‌های اخلاقی ثابت نیستند و همواره به اختلاف زمان و مکان و نسبت به افراد یا توافق جوامع تغییر پذیرند. بنابه اهمیت این موضوع و نتایج فردی، اجتماعی و سیاسی که دارد، در این درس، به ابعاد مختلف نسبیت گرایی اخلاقی پرداخته شده است.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

اخلاق اسلامی و هوای نفس

«میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز». بسیاری از ما ، این بیت از شعر حافظ را شنیده ایم. براستی آنچه که میان وضعیت موجودمان و وضع مطلوبی که می توانیم داشته باشیم، فاصله می اندازد، چیست؟ انسان از فطرت الهی برخوردار است و به طور عادی، روبه سوی کمال مادی - معنوی و فردی -اجتماعی خویش می رود، مگر اینکه موانعی، مانع رشد او شوند. هوای نفس، اصلی ترین مانع انسان در رسیدن به کمال درنظر گرفته شده برای اوست، زیرا هوای نفس، زمینه ساز انواع انحرافات و ناهنجاری های فردی و اجتماعی است و حتی موجب پدید آمدن بیماری های روانی و بدنی برای انسان می شود.بنابراین با وجود هوای نفس، موفقیت و رشد فردی، یک سراب است، در این درس، حجت السلام و المسلمین شجاعی، به هوای نفس بعنوان مادر همه رذایل می پردازد.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

فرهنگ و تمدن اسلام مجموعه باورها و ارزشهای اسلامی و نمود آن در پیشرفت علم و هنر و ظهور نهادها‌ی اجتماعی و سیاسی در بین ملل و مردمی است که اسلام را به عنوان دین خود پذیرفتند در این راستا سعی شده است دوره ای با محتوای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران تهیه شود که این درس توسط جمعی از اساتید در 8 جلسه به موضوع پزشکی در تاریخ اسلامی - ایرانی می پردازد مجموعه سه قسمتی " آشنایی با تاریخ فرهنگ و تمدن پزشکی" حاصل تلاش جعمی از اساتید دانشگاه است. این مجموعه به تاریخ علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی و با دغدغه‌ی احیای آن در عصر حاضر با رویکرد پزشکی می‌پردازد.

بررسی درس
مهارت های عمومی

روش تحقیق

آن چه علم را از سایر روش های کسب دانش، متمایز می کند به کار بردن روش علمی برای دستیابی به دانش است. دانشگاه، بعنوان نهادی متولی علم، مکانی است که با تکیه بر این روش، به دنبال تولید نظریات علمی و بهره بردن از آن ها در تحلیل و فهم حوادث و واقعیت هاست. بدین سبب دانشجویان، خاصه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، درسی تعیین کننده به نام روش تحقیق را می گذرانند.علی رغم گذراندن چنین درسی، معمولا دانشجویان از روش تحقیق به عنوان یک معضل و مشکل سخن می گویند. این امر سبب شده است تا مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، درسی در باب این موضوع تولید نماید تا اندکی از این مشکل بکاهد.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید