هدف از این نشست، شناسایی چالش‌ها و مشکلات دانشگاه‌ها در زمینه برگزاری آموزش‌های الکترونیکی در دوران کرونا است که مدیران به ارائه چالش‌های گذشته و پیش رو پرداخته و در ادامه راهکارهای حل چالش ها بیان خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ این مرکز با همکاری کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم ، مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران، انجمن فناوری آموزشی ایران، انجمن یادگیری الکترونیکی ایران، انجمن علمی-دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه های تهران، علامه طباطبائی ، شهید بهشتی، خوارزمی، شهید چمران و دانشگاه اراک، نشست تخصصی "یادگیری الکترونیکی و بیان تجارب زیسته" (ارائه تجربه زیسته آموزش الکترونیکی توسط مدیران آموزش مجازی دانشگاه های برتر) را برگزار می‌کند.

هدف از این نشست، شناسایی چالش‌ها و مشکلات دانشگاه‌ها در زمینه برگزاری آموزش‌های الکترونیکی در دوران کرونا است که مدیران به ارائه چالش‌های گذشته و پیش رو پرداخته و در ادامه راهکارهای حل چالش ها بیان خواهد شد. همچنین در این نشست تخصصی اعضای نشست براساس تجارب مدیریتی که در حوزه آموزش الکترونیکی داشته، به ارائه موانع اصلی طراحی و پیاده‌سازی آموزش‌های مجازی، تجربیات و چالش‌های آموزش دروس نظری- عملی و آزمایشگاهی، چالش‌های دانشگاه‌ها در برگزاری آزمون و ارزشیابی و ... می‌پردازند.

 

مدیر این نشست تخصصی که سه‌شنبه نهم شهریور ماه 1400 برگزار می‌شود، دکتر رحیم مرادی، مدیر پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان و عضو هیات علمی دانشگاه اراک می‌باشند.
همچنین دکتر فاضلی رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان به همراه دکتر فاطمی رئیس مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران، دکتر سراجی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف، دکتر عظیمی مدیر مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه خوارزمي، دكتر ناظمي مدير آموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه شهيد بهشتي، دكتر مثنوي مدير آموزش‌های الکترونیکی و مجازی دانشگاه شهيد چمران، دکتر میر واحدی مدير آموزش الكترونيكي دانشگاه علامه طباطبایی، دكتر باقري مدير آموزش‌هاي مجازي دانشگاه اراك و اعضای اصلی نشست تخصصی "یادگیری الکترونیکی و بیان تجارب زیسته" می‌باشند.

لازم به ذکر است که این نشست کلیه دانشجویان دانشگاه‌ها که تجربه شرکت در دوره‌های آموزش الکترونیکی داشته، معلمان ،استادان دانشگاه‌ها و کارشناسان آموزش‌های مجازی دانشگاه‌ها مخاطبان این نشست تخصصی می باشند و می‌توانند از این نشست استفاده کنند.

نشست تخصصی "یادگیری الکترونیکی و بیان تجارب زیسته" سه‌شنبه 9 شهریور از ساعت 16:30 تا 18 در لینک https://event.ut.ac.ir/#/meetings/47 برگزار می‌شود. لازم به ذکر می باشد که شرکت در نشست رایگان بوده و برای افراد شرکت کننده گواهی حضور صادر خواهد شد.