درس های سامانه

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر 1

در این درس با بحث روشنفکری و تبیین و تحلیل روشنفکری دینی، چیستی جریان و مولفه های آن، جریان های سیاسی کشور، جریان های کلان فرهنگی کشور، تجدد ستیزی، بحث رابطه علم و دین، برداشت های مختلف از دین و پیشرفت در جامعه، علل انحطاط مسلمان‌ها و تمدن اسلامی؛ مدرنیته، آثار و دست‌آوردها، جریان روشن­فکری در ایران و اهم دغدغه‌ی آنها، نسل های اول، دوم و سوم روشنفکری در ایران و ... آشنا می شوید.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

نفوذ درپشت جبهه انقلاب

نفوذ مفهومی جدید نیست و عمری به درازای سیاست و وسیله مختص به َآن یعنی فریب و نیرنگ دارد. از گذشته، زمانی که کشوری نمی توانست بر حریف خود غلبه کند، گزینه جنگ را موقتا به تعویق می انداخت و به منظور از بین بردن امکانات و اراده طرف مقابل، پروژه ی نفوذ را شروع می کرد. با وقوع انقلاب اسلامی ایران، دشمن که از خیلی وقت پیش تر به قدرت اسلام و نظام اسلامی برآمده از آن آگاه بود، پروژه ی مذکور را با جدیت به پیش برد. در این درس، استاد رحیم پور ازغدی، ریشه های تاریخی این نفوذ را از عصر قاجار تا کنون دنبال نموده است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

تاریخ پزشکی ایرانی - اسلامی

این درس توسط جمعی از اساتید در 6 جلسه به موضوع پزشکی در تاریخ اسلامی - ایرانی می پردازد

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

نهضت علمی و تمدن اسلامی

این درس توسط جمعی از اساتید در 8 جلسه به موضوع پزشکی در تاریخ اسلامی - ایرانی می پردازد مجموعه سه قسمتی " آشنایی با تاریخ فرهنگ و تمدن پزشکی" حاصل تلاش جعمی از اساتید دانشگاه است. این مجموعه به نهضت علمی، نهادهای آموزشی و سیر گسترش علوم در تمدن اسلامی پرداخته و همچنین نقش آموزه‌های اسلامی را بر رشد و شکوفایی دانش پزشکی بررسی می‌نماید.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی ره

این درس توسط بنیاد تبین اندیشه‌های امام خمینی (ره) در 4 جلسه تهیه گردیده

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

حق، آزادی اندیشه و بیان

در این درس حجت الاسلام جوان آراسته در 8 جلسه به حقوق انسان در اسلام می پردازد در این آموزش استاد به دنبال آن است که آزادی اندیشه و جایگاه تعقل و تفکر را در فرهنگ اسلامی تبیین نموده و حقوق اقتصادی، مالی، سیاسی، حکومتی، نظارتی، زنان، اقلیت‌ها را بیان نماید .

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید