درس های سامانه

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

فرهنگ و تمدن اسلام مجموعه باورها و ارزشهای اسلامی و نمود آن در پیشرفت علم و هنر و ظهور نهادها‌ی اجتماعی و سیاسی در بین ملل و مردمی است که اسلام را به عنوان دین خود پذیرفتند در این راستا سعی شده است دوره ای با محتوای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران تهیه شود که این درس توسط جمعی از اساتید در 8 جلسه به موضوع پزشکی در تاریخ اسلامی - ایرانی می پردازد مجموعه سه قسمتی " آشنایی با تاریخ فرهنگ و تمدن پزشکی" حاصل تلاش جعمی از اساتید دانشگاه است. این مجموعه به تاریخ علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی و با دغدغه‌ی احیای آن در عصر حاضر با رویکرد پزشکی می‌پردازد.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

تحلیلی برانقلاب اسلامی

در این درس دکتر منوچهر محمدی در 4 جلسه به تحلیل کلان انقلاب اسلامی می‌پردازند و همچنین در این محتوا استاد به شرایط سیاسی، اجتماعی قبل از انقلاب، زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب، اقدامات مهم امام خمینی در تداوم انقلاب اسلامی ایران و همچنین به دستاوردهایی که با وجود موانع و امکانات محدود، دستاوردهای چشم گیر و شگرفی را در عرصه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، فناوری، نظامی و امنیتی به دست آورده و جایگاه رفیعی را در منطقه و جهان کسب کرده است خواهد پرداخت

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

اقتصادایران:لیبرالی یا مقاومتی؟!

اقتصاد پویا و سالم، همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مردم و سیاست مداران بوده است. در سال های اخیر تحریم های ظالمانه و سنگ اندازی های دشمن، مشکلات جدیدی را بر سر راه اقتصاد کشور و معاش مردم ایجاد کرده است. اما واقعا، راهکار رهایی از اقتصاد بیمار ایران چیست؟ آیا دست برداشتن از اهداف مقدس اسلامی -ایرانی می تواند اقتصاد ایران را از این مشکلات رهایی بخشد؟ آیا تنها متد عملی اقتصاد در جهان، اقتصاد "لیبرالی" است؟ در این درس ابتدا با فراز و نشیب های اقتصاد لیبرالی در جهان که به تغییر مسیر

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

ولایت فقیه و حکومت اسلامی

جلسه اول: بررسی آراء و اندیشه‌های علمای اسلام پیرامون ولایت فقیه جلسه دوم: دیدگاه فقهای معاصردر مورد ولایت فقیه جلسه سوم: اثبات ولایت فقیه، اصل ضرورت حکومت جلسه چهارم: بررسی دلایل قرانی و روایی در مورد ولایت جلسه پنجم: بررسی شبهات پیرامون ولایت فقیه و حکومت اسلامی

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

پیدا و پنهان تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران

در این روش کشورهای استعمارگر قدیم با استفاده از شخصیتهای خودباخته و ایجاد شرکتهای به ظاهر تجاری به نفوذ در جوامع مختلف می پردازند. در این نوع نفوذ کشورها واکنشهای مختلفی از خود نشان داده اند و مهمترین هجمه علیه کشورهای اسلامی بوده است. استفاده از انواع بازیهای کامپیوتری، شبکه سازی بین جوانان، استفاده ابزاری از زنان و شعارهای رنگارنگ ابزار اصلی نفوذ جدید در بین کشورها بوده است. توسعه اینترنت در ایران، نفود و فریب شخصیتهای سیاسی فرهنگی و خروج برخی سرمایه‌های ملی، تنها بخشی از دستاوردهای نفوذ نوین امروز به سردمداری آمریکا در ایران بوده است حضور عموم مردم و هوشیاری دلسوزان نظام از عوامل شکست دشمنان در این عرصه بوده است

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

سبک حکومت و زندگی خلفا

در قران، از کشته شدن پیامبران توسط قوم یهود، سخن به میان رفته است. اگرچه ظاهرا آخرین پیامبر خدا توسط قومش کشته نشد،ولیکن قوم او با چشم پوشی از ولایت و طرح خلافت، باطنا او را کشتند. این واقعه، سرنوشت مسلمانان و تاریخ بشریت را تغییر داد و تحقق وضعیت مطلوب را به تأخیر انداخت. تقابل خلافت و امامت، تقابل دو سیاستمدار یا جریان سیاسی با یکدیگر نیست، بلکه تقابل دو اندیشه سیاسی با یکدیگر است؛ اندیشه ای که سیاست را در خدمت دین ،آرمان ها و مردم قرار می دهد و اندیشه ای که بر تقلب و فریب مردم استوار است و دین را ابزاری برای توجیه تغلب خود قرار می دهد. در این درس، تاریخ خلافت، از منظر پیوستگی سبک زندگی و سبک سیاست ورزی شان، مورد بازخوانی قرار گرفته است.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید