مقاله پژوهشی «مقایسه تاثیر شیوه آموزش حضوری و استاد محور با آموزش مجازی در میزان یادگیری درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی همدان» توسط دکتربهروز شورچه، مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی همدان ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ دکتربهروز شورچه، و همکاران خود در دانشگاه علوم پزشکی همدان، طی یک مقاله پژوهشی به مقایسه تاثیر شیوه آموزش حضوری و استاد محور با آموزش مجازی در میزان یادگیری درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی همدان پرداخت.

آموزشی حضوری و مجازی، همیشه مورد قضاوت و ارزش‌گذاری عناصر و ارکان آموزشی اعم از اساتید، دانشجویان و برنامه‌ریزان آموزشی قرار گرفته و هدف از اجرای این طرح پژوهشی، تعیین و مقایسه تاثیر شیوه‌های آموزش حضوری با آموزش مجازی در میزان یادگیری درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بود و عناصری مثل همبستگی اجتماعی، مدرس دوره، موفقیت، عاطفه منفی، خودانگیختگی، فرصت و رضایت کلی از جمله عناصر مهم مورد ارزیابی در این مقاله پژوهشی بود.

از این مقاله می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه دانشجویان حضور و تعامل با استاد یک رکن اساسی و مهم در روش‌های آموزش و تدریس می‌باشد که این تعامل باعث جریان یافتن روابط و همبستگی اجتماعی بین دانشجویان و استاد خواهد شد. لذا، طراحان آموزشی و متخصصان برنامه درسی می‌توانند بر اساس ویژگی مؤلفه‌های برنامه درسی مجازی، به بازنگری در طرح برنامه درسی دوره‌های آموزش مجازی علوم پزشکی بپردازند.

برای دریافت فایل پی دی اف مقاله اینجا کلیک کنید.