این برنامه با حضور "دکتر نوده‌ئی" عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه‌الله و مشاور خانواده برگزار می‌شود.

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان برنامه "راز و رمز شادکامی" از سری سلسله جلسات "با خانواده تا بهشت" را چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۰ برگزار می کند.

این برنامه با حضور "دکتر نودهئی" عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه‌الله و مشاور خانواده برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که این برنامه به صورت زنده در حساب آپارات مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان و همچنین صفحه اینستاگرام مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان پخش می‌شود.