درس های سامانه

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

دستاوردهای ملی، منطقه ای و بین المللی انقلاب

پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی و تبیین هر چه بیشتر آن، از موضوعات مهم و ضروری در عصر حاضر است که در این درس دکتر منوچهر محمدی در 5 جلسه به دستاورد کلان انقلاب اسلامی می‌پردازد انقلاب اسلامی ایران یکی از رخدادهای بی‌نظیر دوران معاصر و فجر جدیدی در تاریخ بشریت است که منشأ آثاری بس شگرف در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... در داخل و خارج از ایران گشت. درس "آشنایی با دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی" به دستاورد های انقلاب اسلامی در سطح بین المللی، ملی و منطقه‌ای، بررسی سطح تاریخی انقلاب اسلامی و آشنایی با جریان تجدد خواهیم پراخت

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

گونه شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر 2

روشنفکر، از طبقه تحصیل کرده در جامعه است که با دغدغه‌های انسانی، اجتماعی، ارزشی، فرهنگی و سیاسی، اقدام به موضع‌گیری در مباحث و مسائل حساس و مهم جامعه خویش و جامعه جهانی می‌کند. در این درس با بحث روشنفکری و تبیین و تحلیل روشنفکری دینی، چیستی جریان و مولفه های آن، جریان های سیاسی کشور، جریان های کلان فرهنگی کشور، تجدد ستیزی، بحث رابطه علم و دین، برداشت های مختلف از دین و پیشرفت در جامعه، علل انحطاط مسلمان‌ها و تمدن اسلامی؛ مدرنیته، آثار و دست‌آوردها، جریان روشن¬فکری در ایران و اهم دغدغه‌ی آنها، نسل های اول، دوم و سوم روشنفکری در ایران و ... آشنا می شوید.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

جریان‌شناسی احزاب سیاسی ایران

پیروزی انقلاب اسلامی را باید نقطه حیات جدید احزاب و جریان‌های سیاسی برشمرد زیرا تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی احزاب یا وابسته به جریان‌های فکری غربی و شرقی و یا وابسته به دولت و سلطنت بودند در این درس دکتر سید محسن دیباجی در 7 جلسه به جریان شناسی احزاب سیاسی ایران می‌پردازد. در ارائه این پژوهش استاد با بیان تعریف و علل شکل‌گیری احزاب و سپس نظر امام (ره) در مورد احزاب به جریان شناسی سیاسی احزاب ایران، نحوه تشکیل، انشعاب و فروپاشی آنها از زمان تشکیل حزب توده تاکنون پرداخته‌اند

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

جریان‌های مخالف انقلاب اسلامی

در فضای سیاسی موجود ایران گروهها و احزاب سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی گروههایی هستند که بر علیه نظام سیاسی و در راستای براندازی نظام فعالیت سیاسی می کنند. در این رابطه می توان به گروههایی از جمله ایرانیان سلطنت طلب خارج نشین که فعالیت سیاسی بر علیه نظام دارند، سازمان مجاهدین خلق(منافقین) ، جریان های چپ گرا و مارکسیستی و کمونیستی و تمام گروههای سیاسی و افراد فعال سیاسی که معمولا خارج از کشور ساکن هستند و بر علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می کنند.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

سیر انقلاب از قاجار تا محمدرضا پهلوی

انقلاب بی ریشه انقلاب نیست، کودتاست، شورش است، صرفا یک حادثه است. انقلاب به درختی می ماند که ریشه های مستحکم در تاریخ سیاسی و فکری کشور انقلابی دارد. انقلاب اسلامی ایران، ریشه در اعمال و اندیشه های سلبی و ایجابی طبقه روحانیون در نفی استعمار و استبداد دارد. این مبارزه از نخستین دهه های برخورد ایرانیان با تمدن غرب آغاز و با شکست رژیم پهلوی دوم به پایان رسید؛ پایانی که خود آغاز دیگری بود. درس امروز، بازخوانی تاریخ ایران، از استقلال و آزادی تا جمهوری اسلامی است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

آشنائی با جریان نوظهور سلفی‌گری

تروریست های داعش، هر روز تعداد زیادی از مسلمانان و غیر مسلمانان بی گناه را به خاک و خون می کشند؛اینها با پرچم و نام مقدس الله،دست به این حرکات خبیثانه می زنند و خود را مسلمان می نامند. برای فهم این معما و متناقض نما، بررسی اندیشه های این گروه ضروری است. بدین منظور، در درس جریان شناسی سلفی گری، به بررسی تاریخ تفکر سلفی گری از سرگذشت محمد بن عبدالوهاب، مکتب دیوبندیه تا اخوان المسلمین پرداخته شده است.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید