درس های سامانه

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

اصول هفتگانه امام خمینی (ره)

این درس در 5 جلسه به تبیین اصول سیاست های امام راحل می پردازند. مقام معظم رهبری در این درس با برشمردن 7 اصل از اصول حرکت امام خمینی (ره)، مسیر حرکتی آن بزرگوار را تبیین می فرمایند.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

حقوق دانشجویی

شناخت چهار گروه اصلی تخلفات دانشجویی- آشنائی با تخلفات آموزشی و اداری- تخلفات اخلاقی-آشنائی با قوانین نشریات دانشجوئی

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

مفهوم شناسی جنگ نرم

رهبر معظم انقلاب، جنگ نرم را ایجاد تردید در دلها و ذهنهاى مردم می داند؛ ذهن هایی که در هجمه ی فکری و فرهنگی جبهه باطل علیه جبهه حق، در آن ها، تخم شبهه کاشته می شود و دل هایی که متأثر از این شبهات، به سیاهی شک گرفتار می گردند. درس مفهوم شناسی جنگ نرم، به ما در رفع این شبهات و دفاع از حقیقت کمک می نماید.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

جریان شناسی جنبش دانشجویی

در درس جریان شناسی جنبش دانشجویی با جنبش دانشجویی و تاریخچه آن و هم چنین آسیب شناسی آن آشنا می شوید.این درس در 4 جلسه تنظیم شده است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

روش تحلیل سیاسی

درس روش تحلیل سیاسی برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در قالب 7 جلسه با استفاده از کتابی با همین عنوان برای  آموزش چارچوب اصلی تحلیل سیاسی عرضه شده است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی

درس دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی در 5 جلسه با تدریس استاد منوچهر محمدی به منظور تبیین دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی فراهم آمده است.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید