دانشجویان، جهت ثبت نام و ورود به دوره‌های تعریف‌شده توسط استاد معارف خود، تا ۳۰ تیر ماه فرصت دارند که به سامانه مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان مراجعه و درس‌های مجازی تعریف شده برای خود را بگذرانند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ باتوجه به نزدیک شدن به پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و با هدف سازماندهی و برنامه‌ریزی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، شایسته است اساتید محترم به دانشجویان این نکته را یادآوری نمایند که فرصت پایانی برای گذراندن دوره‌های فعالیت کلاسی تا تاریخ ۳۰ تیرماه تمدید شده است.

لازم به ذکر است که پس از شروع نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ابتدائا اساتید محترم گروه‌های معارف، درس‌های مجازی مورد نظر خود را به عنوان دوره فعالیت کلاسی برای دانشجویان خود تعریف کرده و دوره‌های مجازی فعالیت کلاسی دانشجویان در نیمسال دوم تحصیلی از روز پنج شنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۹ شروع شد.

دانشجویان عزیز نیز، جهت ثبت نام و ورود به دوره‌های تعریف‌شده توسط استاد معارف خود، تا ۳۰ تیر ماه فرصت دارند که به سامانه مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان مراجعه و درس‌های مجازی تعریف شده برای خود را بگذرانند.