دکتر مرتضی فاضلی: لازم است که همه نهادهای حوزه آموزش، از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا وزارت ارتباطات و نهادهای اجتماعی دیگر برای پسا کرونا برنامه‌ریزی کنند و آموزش های ترکیبی را مد نظر قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ دکتر مرتضی فاضلی، رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در برنامه رادیویی هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو با موضوع "زنگ مدرسه در زیست مجازی به رنگ کرونا" حضور پیدا کرد و در رابطه با فضای مجازی زیر سایۀ کرونا صحبت‌هایی را ارائه داد.

دکتر مرتضی فاضلی گفت: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ایام کرونا و آموزش آنلاین  به ارتباط والدین با فرزندان و والدین با معلمان بر می‌گردد زیرا که یک شکاف دیجیتالی بین والدین و فرزندان وجود دارد به نوعی خیلی از دانش آموزان در بحث توانایی استفاده از فضای مجازی و فضای وب از دیگران و حتی والدینشان جلوتر هستند و نهادهای اجتماعی، رسانه‌ها، صدا و سیما و .. باید برای این موضوع، برنامه ریزی ویژه‌‌ای داشته باشند.

رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان ادامه داد: یکی دیگر از آسیب‌های آموزش آنلاین، این بوده که والدین از نحوۀ نظارت جدید، نحوۀ نقش آفرینی آنها برای آماده کردن دانش آموزان جهت حضور در محیط مدرسه مجازی، اطلاعات و تجربه ای نداشتند. مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، میزهای تخصصی را برگزار کرد و کارشناسان ما در این مرکز متوجه این موضوع بودند بهترین نهادی که می‌تواند در تمام بحران‌ها از جمله بحران کرونا، همه جامعه را پوشش دهد، خانواده است، زیرا که توصیه‌های بهداشتی همیشه به این سمت بود که در خانه بمانید و این در خانه ماندن مستلزم این است که فضای خانواده بتواند جایگزین خوبی برای آموزش باشد.

وی تصریح کرد: در این میان اما مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان تلاش کرد دوره‌های آموزشی و کاربردی فضای مجازی را تهیه کند و در اختیار همۀ شهروندان به ویژه والدینی که دانش آموزی در فضای  آموزش مجازی دارند، قرار دهد و به همه والدین این آموزش داده شد که چگونه می‌توانند فرزندانشان را در ایام تحصیلی که مدارس تعطیل است در محیط‌های آموزش کمک کنند تا همان نظارت‌های سابق برقرار باشد.

دکتر فاضلی با اشاره به این که مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان توجه‌ ویژه‌ای به ارتباط موثر بین والدین و فرزندان دارد، گفت: بخشی از نظارت‌ها بر آموزش، با حضور دانش آموز در مدرسه به معلم منتقل می‌شد ولی با غیبت دانش آموز در کلاس، این بخش مهم از نظارت، به سمت والدین برگشت و والدین باید در فضای خانواده نظارت کنند تا ببینند آیا آموزش‌ها محقق می‌شود یا خیر؛ آیا همزمان که معلم در حال ارائه بحث‌های آموزشی هست، دانش آموز در حال یادگیری است یا خیر؛ این موارد، یک پیچیدگی‌های جدیدی را ایجاد کرد که مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان تلاش کرد با کمک متخصصان حوزه خانواده و حوزه آموزش، یک بستۀ آموزشی ویژه کرونا تهیه کند و همچنین این مرکز برای حل مسائل آموزشی بر روی توانمندسازی معلمان، والدین و دانش آموزان تاکید زیادی ورزید، زیرا که اگر توانمندسازی به اندازه کافی با اقتضائات جدید در فضای آموزش نوین اتفاق بیفتد، کمترین آسیب را در حوزه آموزش خواهیم داشت.

وی در پایان تاکید کرد: نهادهایی مثل شهرداری و سازمان‌های فعال در حوزه خانواده، کمتر به موضوع توانمندسازی پرداختند و لازم است که همه نهادهای درگیر این موضوع، از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا وزارت ارتباطات و نهادهای اجتماعی دیگر برای پسا کرونا برنامه‌ریزی کنند و آموزش های ترکیبی را مد نظر قرار دهند.