نشست تخصصی راهکارهای ارتقا جایگاه مادری در جامعه، سه‌شنبه 14 بهمن ماه با حضور حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مسئولین دولتی و دانشگاهی در دانشگاه شریف برگزار شد.

نشست تخصصی راهکارهای ارتقا جایگاه مادری در جامعه، سه‌شنبه 14 بهمن ماه با حضور حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مسئولین دولتی و دانشگاهی در دانشگاه شریف برگزار شد.