دومین نشست تخصصی "ارائه تجارب زیسته مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی" سه‌شنبه 16 شهریور از ساعت 16:00 تا 18:00 برگزار می‌شود و مخاطبان می‌توانند به صورت رایگان از این نشست استفاده کنند و برای افراد شرکت‌کننده نیز گواهی حضور صادر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ این مرکز با همکاری کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران، انجمن فناوری آموزشی ایران، انجمن یادگیری الکترونیکی ایران، انجمن علمی-دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز آموزش مجازی بنیاد سعدی و مراکز آموزش الکترونیکی و انجمن‌های علمی دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی، شهید بهشتی، خوارزمی، شهید چمران، اراک و بوعلی سینا، دومین نشست تخصصی "ارائه تجارب زیسته مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی" را برگزار می‌کند.

هدف از این نشست، شناسایی چالش‌ها و مشکلات دانشگاه‌ها در زمینه برگزاری آموزش‌های الکترونیکی در دوران کرونا است که مدیران به ارائه چالش‌های گذشته و پیش رو پرداخته و در ادامه راهکارهای حل چالش‌ها بیان خواهد شد. همچنین در این نشست تخصصی اعضای نشست بر اساس تجارب مدیریتی که در حوزه آموزش الکترونیکی داشته، به ارائه موانع اصلی طراحی و پیاده‌سازی آموزش‌های مجازی، تجربیات و چالش‌های آموزش دروس نظری- عملی و آزمایشگاهی، چالش‌های دانشگاه‌ها در برگزاری آزمون و ارزشیابی و ... می‌پردازند.

مدیر این نشست تخصصی، دکتر رحیم مرادی، مدیر پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان و عضو هیات علمی دانشگاه اراک می‌باشند.

همچنین دکتر فاضلی رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان به همراه دکتر فاطمی رئیس مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران، دکتر سراجی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کارگروه تخصصی آموزش عالی الکترونیکی وزارت عتف، دکتر عظیمی مدیر مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه خوارزمي، دكتر ناظمي مدير آموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه شهيد بهشتي، دكتر مثنوي مدير آموزش‌های الکترونیکی و مجازی دانشگاه شهيد چمران، دکتر میر واحدی مدير آموزش الكترونيكي دانشگاه علامه طباطبایی، دكتر باقري مدير آموزش‌هاي مجازي دانشگاه اراك، دکتر مومنی راد مدیر آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا و دکتر طوفانی‌نژاد مدیر آموزش مجازی بنیاد سعدی از اعضای اصلی دومین نشست تخصصی "ارائه تجارب زیسته مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی" می‌باشند.

شایان ذکر است که جلسه اول این نشست، هفته گذشته برگزار شد و دانشجویان دانشگاه‌ها که تجربه شرکت در دوره‌های آموزش الکترونیکی داشته، معلمان، اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان آموزش‌های مجازی دانشگاه‌ها، مخاطبان این نشست تخصصی می‌باشند و می‌توانند به صورت رایگان از این نشست استفاده کنند و برای افراد شرکت‌کننده نیز گواهی حضور صادر خواهد شد.

دومین نشست تخصصی "ارائه تجارب زیسته مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی" سه‌شنبه ۱۶ شهریور از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ در لینک https://event.ut.ac.ir برگزار می‌شود.