راهنمای شرکت در این جشنواره در فایل پیوست موجود می باشد و شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را تا تاریخ ۷ مرداد‌ماه ۱۴۰۰ ارسال نمایند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ جشنواره ملی «سرانگشتان گره‌گشا» شامل درس‌های اشتغال بانوان و مسئولیت‌های خانواده، چگونه مادری شایسته باشیم، بانوان آسمانی و نشانی بهشت_درس‌نامه فاطمی می باشد.

راهنمای شرکت در این جشنواره در فایل پیوست ارائه شده و شرکت کنندگان با توجه به راهنمای موجود، می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند و همچنین آثار خود را تا تاریخ ۷ مرداد‌ماه ۱۴۰۰ به آدرس ecnahad.ir/ja-s-gerehgosha ارسال نمایند.

شرکت‌کنندگان محترم جهت اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند با شماره ۰۹۰۲۲۶۵۷۷۱۹ تماس حاصل فرمایند.