اصول کمک های اولیه


02:16


6 جلسه
اهداف درس
  • -

درباره درس

هلال احمر تنها یک سازمان یا مجموعه ای از افراد نیست، بلکه تداعی کننده زندگی و نامی دیگر برای مجموعۀ دانایی ها و توانایی های زندگی بخش است. در دانستن یا کسب این دانسته ها و مهارت ها، برخلاف سایر جاها، نمی توان دلبخواهی عمل کرد، زیرا در اینجا دیگر سخن از بهبود زندگی نیست، بلکه سخن بر سر نجات خود زندگی است. همین امر سبب شده است تا هلال احمر، به یک دانش و مهارت اجباری و ضروری برای تک تک انسان های بی سواد و با سواد تبدیل شود. هلال احمر، واحدی اختیاری نیست و دانشگاه زندگی، هر کسی را مجبور می کند تا آن را حتماً بگذراند. برای لزوم فراگیری این دانش و مهارت، صرفاً دانستن این نکته کفایت می کند که 80 درصد ایست های قلبی در حضور اعضای خانواده اتفاق می افتد و اکثر مرگ میرهای حاصل از چنین حوادثی، ناشی از عدم مراقبت و دیر رساندن مصدوم به بیمارستان است. شما در این درس با موضوعات پراهمیت فراوانی همچون جعبه کمک های اولیه، نحوه احیای قلبی و تنفس مصنوعی در کودکان و بزرگسالان آشنا خواهید شد و راهکارهای مقابله با خفه شدگی، غرق شدگی و شوک قلبی و عصبی را خواهید آموخت.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر