درس های سامانه

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی

درس دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی در 5 جلسه با تدریس استاد منوچهر محمدی به منظور تبیین دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی فراهم آمده است.

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

جریان های فرهنگی و ضد فرهنگ ها

درس جریان های فرهنگی و ضد فرهنگ ها با تدریس استاد خسرو پناه در 13 جلسه انواع جریان های فرهنگی و جریانهای ضدفرهنگی را به شما آموزش میدهد.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

آشنائی با مناسک حج عمره

حضرت ابراهیم(ع) خانه‌ای را در زمین بنا ساخت که پایه‌های ا ستوار آن ریشه در خاک و شاخه بر آسمان داشت؛ دین مبین اسلام هم تبلور توحید ابراهیمی را و پایبندی به اصول عبودیت را در سرزمین وحی و در اطراف مکه و کعبه به شعائری رهنمون شد. تمرین بندگی و اعمال مشخصی که لازم است تا در موقع عمره مفرده دانست؛ اطلاعاتی است مفید، کاربردی و ضروری که دانشگاهیانی که قصد دارند به عمره مفرد مشرف شوند باید بدانند و در هنگام تشرف رعایت و عمل نمایند. درس آشنایی با مناسک عمره با ارائه ه

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

احکام عمومی

از همان سالهای نوجوانی و بلوغ، متناسب با آیین برگزیده، اعمال و مناسکی بر هر فرد لازم می‌شود. متناسب با آیین مبین اسلام هم فرد مکلّف باید، اعمال دینی خود را به خوبی و صحیح انجام دهد تا پایه سایر اعمال گردد. بارها و بارها مشاهده می‌شود افرادی که در سنین مختلف و در جایگاهها و موقعیتهای اجتماعی حتی ممتاز هم قرار دارند و شاید حتی دیگر نخواهند و نتوانند برای یادگیری صحیح این آداب و اعمال به کسی مراجعه کنند! 

بررسی درس
فرهنگ و سیاست

جریان های فکری ایران معاصر

انسان موجودی اندیشمند است و جامعه انسانی برخلاف اجتماعات حیوانی، بر اندیشه ها و ایدئولوژی ها استوار است. علی رغم تفاوت اندیشه اندیشمندان مختلف، می توان با رویکردی علمی، آن ها را ذیل یک جریان فکری قرار دارد. در این درس، جریان های فکری ایران معاصر مورد واکاوی قرار گرفته اند.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید