درس های سامانه

بررسی درس
حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

آموزش فقه اسلامی 3

-

بررسی درس
حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

آموزش فقه اسلامی 2

-

بررسی درس
حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

آموزش فقه اسلامی 1

-

بررسی درس
حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

آشنایی با ادیان

-

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

واجب فراموش شده

درس واجب فراموش شده با تدریس استاد هاشمی گلپایگانی طی 5 جلسه به آشنایی و بررسی ابعاد مساله ی امر به معروف و نهی از منکر می پردازد و سعی دارد ارتباط عمیق آن با نهضت حسینی را نشان دهد.

بررسی درس
معارف و علوم قرآنی

نگاهی نو بر نهضت حسینی

درس «نگاهی نو بر نهضت حسینی» با تدریس استاد هاشمی گلپایگانی در چارچوب 6 جلسه با هدف تعمیق و تدقیق معارف عاشورایی، تدوین و ارائه شده است.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید