درس های سامانه

بررسی درس
مهارت های عمومی

زندگی هدفمند و مثبت اندیشی

توصیه های بسیار زیادی می شنویم یا می خوانیم که باید زندگی هدفمند داشت. باید برای خودمان اهداف معینی تعیین کرده و برای رسیدن به آن تلاش کنیم. قطعا زندگی بدون هدف چیزی جز تکرار و روزمرگی نیست. اما سوال این است که چطور هدف گذاری کنیم؟ اهدافمان چه خصوصیاتی داشته باشند تا قابل دستیابی بوده و درست تعیین شده باشند؟ همچنین دردوره زندگی هدفمند و مثبت اندیشی سعی شده است که مهارت هایی عملی برای مثبت اندیشی تعریف شود به گونه ای که شما در انتهای دوره و پس از گذراندن مراحل گفته شده زندگی هدفمند و شاد داشته باشید

بررسی درس
مهارت های عمومی

مدیریت زمان در زندگی

امام علی (ع)، فرصت ها را مانند ابری می داند که از افق زندگی هر انسانی می‌گذرد و او بایستی، از این فرصت ها، به بهترین شیوه ممکن استفاده نماید. مدیریت زمان، مدیریت زندگی و سرنوشت خویش است؛ مدیریت نفس هایی است که یکبار می آیند و می روند و ما را آن چیزی می کند که هستیم و می خواهیم بشویم.در این درس،استاد ایران دوست، بدون ورود به مباحث فلسفی پیچیده در باب زمان،با ارائه راهکارهایی ساده به ما در مدیریت مهم ترین سرمایه زندگی مان کمک می نماید.

بررسی درس
مهارت های عمومی

مولفه های تربیتی خانواده موفق

در این درس دکتر امیرحسین بانکی‌پور و دکتر عبدالرضا کردی در 6 جلسه به عناصر تربیتی خانواده موفق می‌پردازند خانواده از جایگاه ویژه و پراهمیتی برخوردار است که با توجه به این جایگاه ویژه، درس "آشنایی با مولفه های خانواده موفق" به مباحثی از جمله: عناصر اصلی در تعریف خانواده و عوامل تقویت و تحکیم آن، عوامل تقویت و تحکیم خانواده، مدیریت روابط محرم و نامحرم و معیارهای انتخاب همسر می‌پردازد.

بررسی درس
مهارت های عمومی

مسائل اقتصادی و تربیتی در خانواده

در این درس دکتر ابراهیم رزاقی و دکتر علی قائمی در 6 جلسه به موضوع اقتصاد خانواده می‌پردازند درس "آشنایی با مسائل اقتصادی و تربیتی خانواده" همانطور که از نام این درس پیداست به مدیریت اقتصادی و تعریف و اهداف تربیت می پردازد و سعی دارد به اصلاح الگوی مصرف خانواده و تربیت فرزندانی صالح به خانواده‌ها کمک نماید.

بررسی درس
مهارت های عمومی

مهارتهای سازگاری و رفتاری‌درخانواده

یکی از اصلی ترین و نخستین نیازهای بشر، میل به آسودگی و آرامش خاطر است. خداوند در قران کریم، زن را مایه آرامش خاطر مرد دانسته است. بنابراین تشکیل خانواده را می توان نخستین گام هر مردی برای رسیدن به احساس امنیت درونی دانست. اما صرف تشکیل خانواده برای رسیدن به آرزو، کفایت نمی کند و تحقق آن، در گرو تحقق خانواده موفق است. بنیان نهادن چنین خانواده ای نیز منوط به آموختن مهارت هایی است که به روابط زناشویی، نظم مطلوب را می دهند. در این درس، سعی شده است با بیانی قابل فهم برای همگان، چنین مهارت هایی آموزش داده شوند.

  • +200 دوره

    انواع موضوعات جدید را بررسی کنید
  • مدرسان برتر

    با ما به جامعه اساتید تراز اول بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید