تفکر انتقادی


02:30

ایستگاه غربالگری فکری


6 جلسه
اهداف درس
  • 1- آشنایی با منابع و روش های تفکر 2- دانستن موانع تفکر و روش های برطرف کردن آن 3- مدل شناختی و فراشناختی در تفکر

درباره درس

بسمه تعالی تفکر انتقادی مفهوم تفکر امروزه شما مخاطب گرامی وقتی صفحه گوشی یا لب تاب یا صفحه تلویزیون را باز می کنید با خبر تحلیل یک رویداد یا با سوال و شبهه ای مواجه می شوید آیا سریعا آن را می پذیرید و باور می کنید و برای دیگران هم نقل می کنید و اگر نظرش مطابق این خبر نبود سعی می کنید نظر خود را به کرسی بنشانید ؟ یا نه قبل آن کمی فکر می کنید ببینید این خبر از کجاست ؟ چه کسی آن را بیان کرده ؟ آیا همه محتوای خبرمنقول بیان شده یا نه؟ یا اینکه سر کلاس نشسته باشید از تدریس خشک معلم یا استاد خسته شده باشید و لحظه شماری برای فرار از کلاس !؟ خب می خواهیم بعد از این مقدمه چه چیزی را بیان کنیم ؟ بله درست جواب دادید قصد داریم دراین درس درباره تفکر واهمیت و ضرورت ،فرآیند تفکر و انواع تفکر که مهمترین آن تفکر انتقادی هست بپردازیم انسان با توجه به قوای گوناگونی که دارد در بعضی از این قوا مانند غضبیه و شهوانیه با سایر موجودات مشترک است ونقطه تمایز انسان با سایر موجودات درقوه تعقل و اندیشه است ، انسان می تواند تشخیص دهد، ارزیابی کند، تحلیل کند و نوآور باشد پس اگر چنین است چرا دچار خطا می شود ، همانطور که بیان شد نسبت به هر خبری منفعل و دجار وادادگی می شود و با انبوهی از شبهات روبرو می شود ؟ این مسائل ناشی از خطاهای شناختی است که فرد محتوای خوبی برای تفکر انتخاب نکرده است و فرآیند تفکر را بخوبی طی نکرده است . بنابراین تفکر یعنی فرآیندی که ذهن برای کشف مجهولات به سمت معلومات حرکت کرده واز این معلومات پایه استفاده کرده تا به معلومات جدیدی دست پیدا کند. اهمیت و ضرورت تفکر : اهمیت تفکر بیش از پیش برای همگان روشن است چرا که خداوند تفکر را جهت تعالی او قرار داده است که بتواند  تشخیص سره از ناسره را دهد  خود و محیط پیرامون را بشناسد  قدرت انتخاب داشته باشد  آفریدگارش را بشناسد  کاشف پدیده های نا شناخته باشد  فکر انسان را در مسیر اصلی هدایت و جهت می دهد منتها این تفکر محکمات و متشابهاتی دارد که این محکمات همان سیر تفکر منطقی است که جزء اصول تفکر است ومی تواند حقیقت را از خیال و وهم باز شناسد. منابع تفکر انسان خالی الذهن نمی تواند تفکر کند بلکه داده های معلومی از پیش تعیین شده باید باشد تا داده ها را فراخوانی کند و تحلیل کند و اطلاعات جدید را بدست آورد به نظر شما منابع این داده های


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید

فرم ارسال نظر