دوره فرهنگی آموزشی توانمندسازی خانواده ها و شهروندان در مدیریت بحران کرونا رونمایی می شود.

به گزارش روابط عمومی مر کز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ دوره فرهنگی آموزشی توانمندسازی خانواده ها و شهروندان در مدیریت بحران کرونا رونمایی می شود.

آئین رونمایی از این دوره با حضور رئیس و معاونین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دکتر سیماسادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت و اساتید این دوره روز دوشنبه ساعت 14 در محل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار خواهد شد.

لازم به ذکراست این دوره شامل پنج درس به شرح زیر است:

  • درس ارتباط مؤثر با همسران
  • درس مدیریت رفتار در فضای مجازی
  • درس قواعد تربیتی برای ارتباط بهینه با فرزندان
  • درس رابطه ی بین فردی در ایام کرونا
  • مهارت حل تعارض در زندگی مشترک در دوران کرونا