این برنامه با حضور دکتر صدرا، دکتر فاضلی و دکتر مرادی برگزار می‌شود.

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان برنامه با خانواده تا بهشت را با موضوع "نشانه‌های عشق پایدار در خانواده" دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۴۵ برگزار می کند.

این برنامه با حضور "دکتر صدرا" مدرس، پژوهشگر و کارشناس صدا و سیما در زمینه سبک زندگی، دکترای فلسفه علم و روانشناسی علم از دانشگاه A.W.U ، "دکتر فاضلی" رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان و دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و "دکتر مرادی" مدیر پژوهش و برنامه ریزی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترای تکنولوژی آموزشی برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که این برنامه در سایت پویش ملی در بهشت به نشانی https://news.elearnovin.ir/live ، حساب آپارات مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس https://www.aparat.com/ecnahad/live و همچنین صفحه اینستاگرام مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان به نشانی  https://instagram.com/ecnahad.irبه صورت زنده پخش می شود.