مسابقه ویژه ی دانشجویان و کارکنان دانشگاه پیام نور کردستان

این دوره شامل 5 جلسه ویدئویی و 5 آزمون می باشد

                                     همراه با اهدای گواهینامه 

 و جوایز نفیس به نفرات برتر